dissabte, 2 de febrer del 2019

Informacions Febrer 2019


El proper diumenge 10 de febrer Mans Unides
Col·lecta Extraordinària
Com cada any el mes de febrer fem aquesta Campanya contra la fam en el món. Aquest any té el tema de la Igualtat i dignitat de les persones.
Aquest any ajudem a un projecte a Perú.

Les comunitats indígenes del Perú necessiten arribar a la seva sobirania alimentària per protegir la seva manera de vida
Aquest projecte agropecuari al Perú té l'objectiu de donar suport a les comunitats indígenes de l'Amazones a enfortir la seva sobirania alimentària. Amb la teva ajuda, podem fer-ho realitat.
El projecte està localitzat en els districtes de Santa María de Neva, El Cenepa i Riu Santiago, a la província de Condorcanqui, al Perú. El projecte s'executa en onze comunitats indígenes en zona rural de la regió d'Amazones, on el 90% de la població pertany als pobles ancestrals Awajun i wampis.
Davant la situació actual, van contactar amb Mans Unides per dur a terme un projecte els punts són els següents:
·        Enfortir i millorar el sistema de diversificació productiva familiar, amb la formació de promotors per donar suport a les famílies, amb un calendari agrícola provincial.
·        Potenciar l'Àrea d'Educació per al Treball en institucions educatives d'Educació Secundària, amb èmfasi en diversificació productiva familiar i cura del bosc.
·        Enfortir la gestió piscícola i la gestió comunal, amb enfocament autogestionari.
·        Per assolir aquests resultats, es proposen un seguit d'activitats entre les que destaquen:
·        Capacitació i formació de promotors en diversificació productiva i gestió comunal.
·        Constitució i organització d'una associació de piscicultores de la conca.
·        El projecte beneficiarà 1.478 persones.

Balanç econòmic 2018
Material culte               
171,50
Comunicació                
821,70
Despeses Banc             
50,82
Manteniment                
2.344,68
Subministraments        
1.263,61
Neteja                           
450,00
Gestoria              
84,70
Rellotge església           
2.927,96
Material oficina                     
131,98
Telèfon                         
352,05
Fons Comú Diocesà       
3.390,30
Arxiprestat                  
50,00
Activitats            
720,00
Càritas Dijous Sant        
230,00
Càritas Corpus            
246,35
Mans Unides                
243,24
Seminari             
236,90
Sants Llocs                  
37,00
DOMUND                   
190,00
Pastoral Penitenciària  
135,00
SORTIDES                   
14.077,79


Lloguer Sala
1.878,60
Col·lectes                
4.187,80
135,00
230,00
Pastoral Penitenciària
Càritas Dijous Sant
Càritas Corpus
246,35
243,24
236,90
37,00
190,00
2.587,81
Mans Unides  
Seminari
Sants Llocs
DOMUND
Donatius
Donatius pel rellotge  
3.906,30
ENTRADAS
13.879,00
-198,79
TOTAL          

Tenim una diferència en contra de 198€Horari de misses:
Diumenges i festius 10.45h.

Serveis parroquials:
Per qualsevol consulta podeu trucar al telèfon de la rectoria 93 797 14 62  podreu deixar el vostre missatge o trucar al contacte que s’indica en cas d’urgència de Mn. Àlex Marzo.  
També podreu escriure un missatge a l’adreça electrònica:  santandreu553@arqbcn.cat 


Nou blog parrquial

https://parroquiaorrius.blogspot.com

Hem posat a la xarxa aquest blog perquè pugui arribar millor la informació d ela Parròquia a tots aquells que la cerquin. Principalment penjarem les informacions del Full Parroquial.


INTENCIONS DE MISSES

Diumenge 3 de febrer
10,45h. Dft. Roger Rull Claus
Diumenge 10 de febrer
10,45h. Dfts. Fam. Castells Fradera
Diumenge 17 de febrer
10,45h. Dfts. Maria Teresa Graupera i Octavi Graupera
Diumenge 24 de febrer
10,45h. Dfts. Montserrat Castells Fradera; Antoni Boltà